Нотариус Снежанка Стоянова е родена в София.

През 1993 г. завършва ПРАВО в СУ „Св. Климент Охридски“.

От 1994 г. до 1998 г. е адвокат при Софийска адвокатска колегия.

През 1998 г., е вписана в Регистъра на Нотариалната камара на Република България под №107.
От този момент е член на Нотариалната камара и действащ нотариус, с район на действие – районен съд София.

Ползва се с професионалното и обществено доверие на гражданите и корпоративните клиенти, държавните и местни институции. 

Екип

§ Илин Стоянов  – асистент на нотариуса 

§ Ели Конявска – асистент на нотариуса  

§ Галина Хаджийска – помощник-нотариус

 • Служител на нотариалната кантора от 2008г.;
 • Магистър, юрист, НБУ, 2014 г.;
 • Магистър, финанси, УНСС,  2010 г.    

§ Анна Атанасова – Административен секретар 

 • Служител на нотариалната кантора от 2004 г.;
 • Магистър, Строителен инженер, ВСУ „Любен Каравелов“  

§ Анета Кръстева – юрисконсулт  

 • Служител на нотариалната кантора от 2017 г.;
 • Магистър, юрист, НБУ 

§ Кирил Ил. Стоянов – медиатор 

 • от 12 април 2019 г. – нотариус с район РС Видин; 
 • от м. май 2015 г. до 2019 г. – юрисконсулт на кантората;
 • помощник-нотариус на кантората от 2007 г. до м. май 2015 г.;
 • член на МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА ЛАТИНСКИТЕ НОТАРИУСИ – U.I.N.L. –  Рим, от 2013 г.;
 • Медиатор (№20130513001 при МП) от м. май 2013г.;
 • Магистър, юрист; НБУ, 2007 г.; 
 • нотариален секретар в кантората от 2000 г. до 2007 г.  

§ Луиза Ангелова – офис технически сътрудник

Служител на кантората от март, 2019 г.  

§ Елеонора Павлович – юрисконсулт

 • Служител на нотариалната кантора от 2020 г.; 
 • Магистър, юрист

 § Мина Александрова – деловодител

 • Служител на нотариалната кантора от 2021 г. 

  Звено „Защита на личните данни“

§ Ил. Андреева, юрист, външен експерт ЗЛД

длъжностно лице по защита на данните 

е-поща:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Звено „Комуникационни и електронни ресурси, регистри и системи“