Удостоверяване на сделки
Нотариално съдействие
Нотариално засвидетелстване

Нотариални услуги

Сделки с МПС Покупко-продажба на автомобили
Извършваме за Вас и онези действия, за които бихте вложили допълнително време: получаване на Удостоверение за застрахователна стойност; внасяне на 3% данък при придобиването; и др.
Към документи и процедура
Недвижими имоти Сделки с вещни права (недвижими имоти)
Мечтаният от Вас ДОМ може да придобиете при нас...
Към документи и процедура
Услуги Нотариални заверки (нотариални удостоверявания) Към услуги
Правила за прием и обслужване. РАБОТИМ ОТГОВОРНО! COVID-19 (SARS-CoV-2)
Всички клиенти в нотариалната кантора, трябва да имат поставена защитна маска за лице, за еднократна или многократна употреба, покриваща плътно носа и устата (в т.ч. кърпа, шал). Това е задължително условие за прием и обслужване.
Мерки
Verba volant, scripta manent
Думите отлитат, написаните остават. (Тит Флавий Веспасиан)
Salus patriae suprema lex.
Благото на отечеството е върховен закон.
Quid sunt leges sine moribus.
Какво са законите без добри нрави? (Хораций)
Super omnia veritas
Истината е над всичко.
Lex est quodcumque notamus
Всичко, което запишем, е обвързващо.