Нашата нотариална кантора действа от 1998 г.

Традиция е да се стараем да обслужим на високо ниво своите съграждани и гости на нашия град.

При изпълнение на своите функции се подчиняваме единствено на закона. Това е най-основният принцип на нотариалната дейност. Защитаваме интересите на своите клиенти, на държавата и общините, на всички участници в нотариалните производства.


Обслужване
Нотариус Снежанка Стоянова се подпомага в дейността си от своя помощник-нотариус и административния състав.
Ние сме на Ваше разположение, в рамките на приемното време.


Административен състав
В нотариалната кантора работи дългогодишен и профилиран персонал, притежаващ познания в различни области. Всички отговарят на необходимите за дейността нравствени качества.

Обслужването и обработката на документите се извършва в реално време (на момента), във възможно най-кратки срокове, но в рамките на необходимото технологично време.