Лични данни 

Съгласие за обработване на лични данни (GDPR) не се изисква при съдебни процедури, правоохранителни органи, публични органи (нотариуси), органи в системата на националната сигурност, действащи и изпълняващи правомощия по закон и във връзка със законоустановени процедури. 

Ил. Андреева - длъжностно лице по защита на личните данни, 

е-поща:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 Лични данни. Общи правила за използване на този сайт (https://notaric.net/)

https://m.notaric.net/ е версия на сайта notaric.net за мобилни устройства. 

Защита на личната информация  

За целите на управлението на сайта се събира информация за статистически цели. 

Google и Facebook събират и изпращат трафик данни извън територията на ЕС!   

„Бисквитки“:

Cookies или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на твърдия диск на посетителя на Интернет страница с цел по-лесно и бързо и оптимално индексиране на страницата.

Някои бисквитки се запаметяват на компютъра, без ние да сме имали възможността да поискаме съгласие от потребителя. Други „бисквитки“ ще се запаметят едва след като сме взели съгласието.

Разбира се, всеки браузър може да се настрои така, че да не записва „бисквитки“ или да изтрие вече съществуващи такива. 

Google Analytics:

АДМИНИСТРАТОРЪТ използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ на notaric.net и други сайтове, предлагана от Google, Inc ("Google").

Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Можете да се предотврати записа на бисквитки чрез съответните настройки на потребителския браузър. Функционалностите могат да се настройват от потребителите. 

Facebook:

Това Интернет приложение би могло да използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

Потребителите имат контрол над Фейсбук, съгласно неговите Общи правила. 

АБВ поща („Нет Инфо“ АД):

Една от електронните ни пощи е „АБВ“ – публична електронна поща в Р. България, която е известна на повечето наши клиенти.

Правилата на АБВ за защита на личните данни (това, което е обявено), са в съответствие с нормативните изисквания:   https://passport.abv.bg/app/profiles/resources/terms/policy.html

Извлечение от тези правила :

VI. Защита на информацията

Когато съхраняваме информацията при нас, тя се запазва физически на собствени сървъри, колокирани в центрове за съхранение на данните на територията на Република България. При подбор на нашите партньори за сървърна колокация, правим детайлна проверка на тяхната сертификация, като изискваме например покриване на следните индустриални стандарти: ISO/IEC 27001:2013 Information security certificate PCI DSS 3.2 compliance (chapter 9 and 12) ISO 9001:2008 ISO 27001:2013 BS OHSAS 18001:2007 Покриването на посочените стандарти гарантира максимална сигурност на данните на нашите потребители. Ние ограничаваме достъпа до информация за вас от страна на служители, действащи под ръководството на Нет Инфо, за които са налице разумни основания да боравят с тази информация с цел да ви бъдат предоставяни услуги или във връзка с изпълняваните работни задължения от тези служители. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас.

Заедно с това ние прилагаме и следните технически и организационни мерки за защита на Вашите данни: Достъпът на потребителите на АБВ поща до системите на АБВ поща и трафикът на данни, генериран при комуникацията потребител – сървър се осъществяват по криптиран канал чрез уеб и мобилен интерфейс, разработени от екипа на "Нет Инфо" АД. При разработването на съответния софтуер са приложени методи и техники, които защитават потребителите от разпространените типове атаки като – XSS (възможност за въвеждане на зловреден код чрез JavaScript), CSRF (кражба на идентичност на потребител чрез дублиране на потребителска сесия), click jacking и др. В криптиран вид се съхраняват и паролите на потребителите(Нет Инфо използва BCrypt). Комуникацията между имейл сървърите на ABV.bg и сървърите на трети страни при обмяна на имейл съобщения, също се осъществява по криптиран TLS канал, доколкото сървърите на третата страна поддържат такава възможност. Нет Инфо осигурява и мерки за физическа сигурност на сървърите, където се съхраняват вашите данни и контролира достъпа до тях директно или чрез свои партньори. При дистанционен достъп до нашите сървъри от страна на нашите служители, ние поддържаме история на лог-овете и история на дейността, за да осигурим прозрачност в процеса по обработка.

VII. Прехвърляне на данни

Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ ( EU-U.S. Privacy Shield). За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите партньори. 

„СуперХостинг.БГ“ ООД:

Сървърите (техническите цифрови носители) на СуперХостинг.БГ, са физическото място, на което се помещава (хоства) нашият Интернет сайт.

СуперХостинг.БГ ООД е един от основните доставчици на хостинг услуги в страната, който отговаря на изискванията на ОРЗД / GDPR:

https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php 

 

www.notaric.net използва софтуерни програми за създаването на кратка статистика, за да се прецени коя информация е повече или по-малко интересна или за да се идентифицират работата на системата или проблемните зони. Информацията, събирана за Вашето посещение на уеб-сайта е следната: името на интернет-домейна / IP адреса, чрез който влизате в уеб-сайта на Нотариалната кантораа и датата и времето на посещение на сайта.

Ако сте преценили да ни предоставите лична информация чрез електронна поща, ние я използваме само за да отговорим на вашето електронно съобщение, съгласно изискванията на закона.

Заради сигурността на сайта и за да сме сигурни, че услугата е достъпна за всички потребители, Нотариална кантора 107 използва софтуерни програми, за да наблюдава трафика в мрежата и да разпознава незаконни опити за въвеждане или промяна на информация или за причиняване на щети в съответствие с изискванията на чл.54 и чл. 55 от Закона за електроното управление (Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г. - в сила от 13.06.2008 г.), каквито опити са наблюдавани.  

С изключение на гореспоменатите цели, не се правят други опити за идентифициране на лицата или каквато и да е лична информация и данни, индивидуализиращи потребителите или техни навици.

 

Администратор на лични данни: Нотариус Снежанка Т. Стоянова, БУЛСТАТ: 121790463 

Ил. Андреева - длъжностно лице по защита на личните данни,  

е-поща:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Комисия за защита на личните данни: 

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2         

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518

Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч.

Електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Интернет страница: cpdp.bg   


 Общи правила за използване на този сайт (https://m.notaric.net/)

 

Информацията в този сайт се регулира от режима Отказ от отговорност, поради техническа грешка;

регулира се и от режима на авторски права и правила за защита на личните данни, а именно: 

Това, www.notaric.net (m.notaric.net) е официалният сайт на Нотариална кантора Нотариус Снежанка Стоянова № 107, РС София. Той е изграден по такъв начин, че да предоставя портал към информация за дейността на нашата нотариална кантора, допълнителна информация за професията нотариус и нотариалните услуги и процедури, които се предоставят от нас, според нашата практика.

Сайтът може да съдържа и авторски статии на нотариус Снежанка Стоянова, нот. Кирил Стоянов (РС Видин), други гостуващи нотариуси, други служители и юристи. Авторството се посочва. 

Изображения и снимки (istockphoto, Adobe Stock или собствени – всички авторски) !!! 

Стилизацията на гербове, изображения, банери и лога е наша собственост. Всеки опит да се използват, ще се преследва. Всички останали снимки/фотоси/изображения, които са поместени в сайта, са наши авторски или са закупени от системите за фотообмен iStock или Adobe Stock и представляват собственост на iStock или Adobe, от гледна точка на авторското право. Предупреждаваме, че копирането и разпространяването на тези материали, според общите условия на istockphoto.com и Adobe за неправомерното им ползване, се полага финансова санкция. Същото важи и за нашите фотографии / фотоси. 

Юридическа информация за хипер-връзките в сайта 

Хипер-връзките на сайта към интернет-страници или използването на търговски, фирмени или корпоративни наименования в този сайт, са за удобство на потребителя. Такава употреба не изисква официално потвърждение или одобрение на който и да е уеб-сайт, продукт или услуга в частния и в публичния сектор. Нотариалната кантора не упражнява каквато и да е редакторска намеса върху информацията, която може да намерите на тези места (тези външни сайтове). Такива връзки се предоставят в съответствие с обявената цел на настоящия сайт. Не носим отговорност за актуалността и достоверността на информацията в тези публични /външни (най-често държавни) /сайтове. 

Създаването на връзки към уеб-сайта www.notaric.net се приветстват.

Информация относно авторските права!!! 

Ако след публикуван материал /статия/ в този сайт, е посочено име на автор, е налице АВТОРСКО ПРАВО и материалът НЕ МОЖЕ да се ползва, т.е. не може да се копира, издава, разпространява, не може да се ползва в научни разработки – (членове от екипа на кантората се занимават с научна дейност, поради което е много вероятно да попаднете на материиали, които се използват от тях, в областта на правната наука).

В останалите случаи, когато ползвате информация от сайта, се цитира оригиналният източник на информация.

Юридическа информация относно отговорността 

Полагат се усилия предоставената информация на уеб-сайта www.notaric.net да бъде точна и пълна. Но предвид предвидения и наличен обем на използваната информация не можем да гарантираме липсата на грешки. 

Нотариална кантора 107 София - Нотариус Снежанка Стоянова, нейните служители или което и да е юридическо лице, или системен администратор, или дивелопър, участвало в подготовката, съставянето или оповестяването на информацията в този сайт се освобождава от всякаква отговорност, която би възникнала от неподходящо и неточно използване или подправяне на данните, предоставени на посетителите на сайта. Освен това, нито нотариуса, нито неговите служители или подизпълнители, носят отговорност за каквито и да е финансови или други последствия, които могат да възникнат от неподходящо и неточно използване или подправяне на материали от този уеб-сайт. Нотариус 107 и неговите служители или подизпълнители си запазват правото да потърсят юридическа (вкл. съдебна) отговорност, ако това бъде счетено за необходимо. Позоваването или използването на данни от сайта на „Нотариална кантора Нотариус Сн. Стоянова № 107" означава пълно съгласие с горепосоченото освобождаване от отговорност. 

В допълнение, Нотариална кантора 107, Нотариус Стоянова, не поема юридическа отговорност за точността, пълнотата или полезността на информация, продукт или процес, предоставени тук, и не твърди, че употребата на тази информация, продукт или процес няма да наруши правата на личността.